Jordi Giner Tarrida, inspector dels mossos d’Esquadra i sots-cap de l’ABP del districte de Gràcia, és el convidat de les “Històries amb Vinader” d’avui, un mosso que va deixar ofici i negoci per dedicar-se a aquesta tasca.

1 comentari Jordi Giner Tarrida, inspector dels mossos d’Esquadra i sots-cap de l’ABP del districte de Gràcia”