Arrigo Boito

Arrigo Boito

Mefistofele és una òpera dividida en un pròleg, quatre actes i un epíleg, amb música i llibret d’Arrigo Boito, tot i que basat en el Faust de Goethe. L’estrena va ser al Teatro alla Scala de Milà el 5 de març de 1868, mentre que a Catalunya s’estrenaria al Gran Teatre del Liceu l’1 de desembre de 1880.

L’aparició del Mefistofele de Boito en el firmament de la lírica italiana, encara que accidentada (la primera versió de l’òpera va fracassar estrepitosament a la Scala de Milà el 1868) va tenir un valor considerable, ja que en aquests anys en què Verdi era l’amo i senyor de l’òpera a Itàlia per mèrit propi, aconseguir destacar en el seu propi terreny era una empresa realment complexa i Boito, persistentment, l’acabaria aconseguint amb la revisió i reestrena de Mefistofele el 1875 a Bolonya. Bolonya era la ciutat operísticament més “avançada” d’Itàlia en aquells anys: era la ciutat on s’havia representat per primera vegada una òpera de Wagner el 1871, cosa que no va agradar gens al públic verdià.

Mefistofele va néixer, doncs, com un aïllat signe de contradicció en el sí de l’òpera italiana, i com un intent d’adequar a aquesta als nous corrents impulsats per Wagner i que el mateix Boito només coneixia, en tot cas, per les primeres obres del mestre alemany. N’hi havia prou en aquells anys, però, només amb la intenció, i Mefistofele va merèixer el suport dels crítics “avançats” com un lloable esforç en la voluntat d’acostar-se als postulats de l’òpera alemanya. Mefistofele ha ocupat des de l’estrena revisada un lloc relativament fix en el repertori internacional.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *