Joan Sutherland

Joan Sutherland

Alcina és una òpera dividida en tres actes, amb música de Georg Friederich Händel, i llibret en italià d’Antonio Marchi; tot i que basat en l’Orlando furioso d’Ariosto, i també en el llibret de Riccardo Broschi (el germà del castrat Farinelli), titulat L’isola d’Alcina, publicat a Roma l’any 1728.

L’òpera de Händel van estrenar-la al Covent Garden de Londres, el 16 d’abril de 1735. A Catalunya es va estrenar al Teatre Tívoli, el 9 de juny de l’any 1943.
Malgrat utilitzar una i altra vegada l’Orlando furioso d’Ariosto com a base (encara que aquesta seria la darrera vegada), les òperes de Händel d’aquests anys són totes diferents entre sí, cosa que demostra la gran capacitat de treball del compositor qui, per cert, estava entrant, aquest any 1735, en el cinquantè aniversari del seu naixement, una edat que, en aquella època, era més que respectable i, alhora, la porta d’entrada de la vellesa.

La imaginació musical de Händel no dóna, sens dubte, cap senyal d’esgotament, i els personatges que crea deixen un estel musical exemplar, d’una gran bellesa i que, a més, va apartant-se del model scarlattià recollit durant els seus primers anys de carrera, per tal d’adoptar solucions musicals noves i interessants.

A més, aquesta és l’òpera que li donaria el títol de La Stupenda a la soprano Joan Sutherland, després d’unes mítiques representacions a l’òpera de Venència.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *