Laos és un país al sud-est asiàtic. Límita amb Birmània al nord-est, amb la Xina al nord, amb Camboia al sud i amb Tailàndia a l’oest. És una república amb no gaire més de 6 milions d’habitants. Ens ho explica Lluís Duran, un viatger infatigaable que ha visitat al voltant de 100 països dels cinc continents.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *