Pere Brachfield

Pere BrachfieldNo cal ser un gran expert economista per veure clar que mentre l’economia vagi decreixent i l’atur estigui encara lluny de reduir-se , tampoc no serà fàcil que disminueixi la morositat. Els impagats són un mal del nostre temps que va directament lligat a la crisi.

La morositat de les entitats financeres no ha deixat de pujar en els darrers mesos a tot l’Estat i ara mateix supera l’11 per cent.

Al darrere de cada cas en el qual algú no fa front als seus compromisos de crèdit, hi ha un problema familiar i un problema també per a l’entitat creditora i per al conjunt del sistema.

De la morositat, de com afrontar-la, de com evitar-la o prevenir-la, parlarem tot seguit. Ens acompanya a l’estudi Pere Brachfield, expert en morositat, director de l’empresa Morosólogos Asociados, professor de l’Escola d’Adminsitració d’Empreses i director del Centre d’Estudis de Morosologia.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *