Currently viewing the tag: "escola"

Perquè ens preocupa el món de l’educació, perquè creiem que les noves generacions són el nostre futur, perquè som conscients que el context polític, econòmic i social no afavoreix les aules….
I perquè creiem que l’educació és l’única eina que tenim per combatre, la injustícia, la desigualtat, la ignorancia … per això cada setmana a Maneres de viure intentem buscar assignatures pendents en el món de l’educació.
Del que passa a les aules, reflex de la inquietud, la incertesa i l’angoixa que es viu al carrer en parlem amb l’escriptora, articulista i mestra Imma Monsó.escola lenta

estudiantAcabem la sèrie d’ASSIGNATURES PENDENTS dedicades als trastorns del neuro-desenvolupament parlant sobre els límits de la normalitat. A què ens referim quan parlem de nens amb problemes? Cada un alumne és un món, amb una capacitat i un ritme diferent de comprendre i aprendre. La normalitat és simplement una construcció artificial. En aquest punt, el traç del professor és indispensable, la seva vocació i predisposició a observar a transmetre coneixements, però també un tarannà. A deixar petja, a despertar la curiositat… moltes vegades aguditzant la imaginació.

 

 

El professor Juan Sánchez-Enciso ens parla de l’escola emocional. Diu que l’escola és estar feliç, sí, però sense perdre el nord sense estar rient tota l’estona. Planteja el tema a partir del llibre de Jaume Cela i Juli Palau, un capítol que és un afegitó a la realitat. I en treu reflexions com ara que del què es tracta és de fer l’aprenentatge de la manera més rica i motivadora però sense pensar que el què ha de fer el mestre és entretenir l’alumnat. És important que l’aprenentatge sigui fluid però això no treu que l’aprenentatge impliqui un esforç.

la clase1El professor Juan Sánchez-Enciso ens fa partíceps del decàleg que ha ideat dels valors a seguir per enfrontar un futur millor en l’àmbit educatiu. Parteix d’una òptica democràtica, dels països del nostre entorn, amb la idea que l’escola ha de tendir a millorar la situació de la societat actual.
1/Una educació per ser més que no pas per tenir. El consumir irresponsablement ens fa còmplices d’un sistema econòmic que destrossa el planeta i que envia a milions d’éssers humans en la pobresa.El jovent necessita pares i mestres preocupats pel creixement interior que no confonguin créixer amb consumir.
2/Una educació per substituir la confrontació violenta per la regulació pacífica dels conflictes a través de la paraula. No serveix qualsevol tipus de paraula. La que val és la paraula neta. Necessitem pares i mestres que creguin en el valor de les paraules que ens porten a la comunicació.
3/ L’educació per decréixer en tot allò que ha crescut irresponsablement: l’educació del més al menys. Necessitem pares, mestres i entorns educatius que aprobfitin els seus recursos i no contribueixin a un planeta-deixalleria.
4/ Una educació per fer societat, fer que l’interés col.lectiu prevalgui sobre l’individual. Necessitem pares, mestres i entorns educatius que treballin plegats, que cooperin per aconseguir fites valuoses per tots.
5/Una educació que ajudi a les persones a desenvolupar-se com a persones humanes. Necessitem pares, mestres i entorns educatius que demostrin en les seves actuacions que es treballa personalment per ser millors persones i per tant, importants pels altres.
6/Una educació que estimuli la passió per conèixer. La identificació entre emoció i intel.lecte sense la qual és problemàtic accedir al coneixement. Per tant, calen pares, mestres i entorns educatius on es respiri la passió pel coneixement, l’actitut oberta i generosa de la persona que vol canviar i no perseverar en el que ja és.

adolescentsEl professor Juan Sánchez-Enciso reflexiona sobre aquelles coses que no s’expliquen als alumnes explícitament a l’escola però que ells mateixos acaben aprenent sobre la marxa. A les aules hi ha moltes persones que aprenen però no només matèries com matemàtiques, literatura o història sinó també aprenen actituts, construeixen idees, reflexionen i van construint-se la seva personalitat mica en mica.