Fa una dècada, als inicis del 2004, Barcelona es preparava per acollir activitats i diàlegs des del maig fins al setembre del 2004; un esdeveniment amb projecció internacional que implicava la urbanització que mancava del litoral barceloní. Una nova part de la ciutat creixia des de Glòries fins a Sant Adrià de Besós. Com es va projectar i quina és l’herència? Ens ho preguntem amb el geògraf i urbanista Jordi Borja. És responsable de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme de la Universitat Oberta de Catalunya. És autor de llibres com ‘Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelona’ (Editorial Empúries).

jordi borja

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *