La resposta a l’enigmot que ens plantejava avui en David Arnau és ESBROMA, del verb “esbromar”, que vol dir “treure l’escuma del brou”, i que alhora es pot descompondre en dues paraules: ÉS BROMA.santosinocentes-g

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *