La resposta a l’enigmot que ens plantejava avui en David Arnau és RECONSTITUENT, que és un sinònim de tònic reforçant, i alhora amaga una referència velada a la possibilitat de reformar la Constitució.
reconstituent

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *