La resposta a l’enigmot que ens plantejava avui en David Arnau és FATXADA, que malgrat el què pugui semblar, és un sinònim correcte de “façana”. I alhora, una FATXADA pot designar un grup nombrós de feixistes, coneguts popularment com “fatxes”, reunits al voltant del seu ídol.Hotel Catalonia Berna

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *