hotel abelles jardi botanicDescobrim ara un intal.lacció relativament nova que hi ha al Jardi Botànic de Barcelona i que és d’un gran interès per a la investigació. Es tracta de l’Hotel d’abelles. Una instal.lació que permet que abelles de diferents espècies puguin fer niu , d’aquesta manera els investigadors poden estudiar el seu comportament.
I és que són moltes les preguntes sobre les abelles que ens assalten quan llegim determinades informacions als mijans de comunicació. Estan en perill d’extinció les abelles? L’abella asiàtica és tan perillosa com sembla? L’extinció de les abelles pot modicficar l’ecostsitema? En parlem amb David Bertran,responsable de col.leccions del Jardí Botànic de Barcelona.

 

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *