Accent-diacrític1La resposta a l’enigma que aquesta setmana planteja en David Arnau és DIACRÍTIC, que és un signe que s’afegeix a una lletra per distingir dues paraules iguals o molt similars (per exemple, l’accent de “dóna” respecte a “dona”), i alhora, sense voler-ho, ens avisa que el DIA serà especialment important per al sector CRÍTIC del partit.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *