francesc bailon OOKEn Francesc va anar a fer treball de camp a l’Àrtic i es va enamorar del paisatge i de les gents que l’habiten. Els inuits, els esquimals com se’ls coneix aquí. Unes gents que viuen en contacte directe amb la natura. De fet, la natura els dona tot el que necessiten per viure. Per això la respecten i en tenen una cura extrema.
Una cultura que en Francesc ha adoptat i que forma part de la seva manera de ser i viure. Dels inuit n’aprèn constantment, són un referent. gent que viu amb molt poc i és feliç. Gent que viu en condicions extremes i que sap que l’aquí i l’ara és el més important.

Tagged with →  
Share →

One Response to La manera de viure d’un antropòleg especialitzat en la cultura inuit, en Francesc

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *