La resposta a l’enigma que planteja aquesta setmana en David Arnau és BALALAICA, que és un instrument de corda el nom del qual està format per la paraula BALA –i ja sabem que les de goma fan molt mal– i la paraula LAICA, que és sinònim de “profana”.Balalaica

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *