En David Arnau dedica avui el seu enigmot al Gran Mestre dels Verbs, Màrius Serra, amb motiu de la publicació de l’imprescindible joc de taula “Enigmàrius” i ens recomana que parem molta atenció a l’enunciat sorpresa d’avui…
“Força que impulsa les neurones a trobar la paraula més divertida”. La resposta té tantes lletres com el seu nom.
pixelacio

Tagged with →  
Share →

One Response to Enigmot: Quina és la força que impulsa les neurones per trobar la paraula més divertida?