David ArnauEn David Arnau en proposa l’enigmot cinematogràfic següent: ara que el Festival de Sitges està donant les seves últimes “esgarrapades”. Molta atenció, perquè no és fàcil: Quin és el premi més dolorós dels festivals de cinema?
La resposta té tantes lletres com òscars va guanyar la pel·lícula “Gandhi”.

Tagged with →  
Share →

2 Responses to Enigmot: Quin és el premi més dolorós dels festivals de cinema?