Avui David Arnau ens planteja un enigmot de sang blava: Quin és el príncep anglès més invocat pels independentistes?
La resposta té tantes lletres com germans buscaven nòvia al musical de Hollywood.
David Arnau

Tagged with →  
Share →

2 Responses to Enigmot: Quin és el príncep anglès més invocat pels independentistes?