La resposta a l’enigma que plantejava aquesta setmana en David Arnau és “VA USAR”, que és un sinònim de “va utilitzar” i, si el catalanitzem, és el cognom del president de les Balears, José Rambauza--644x362ón Bauzá, impulsor del polèmic Decret del Tractament Integrat de Llengües, conegut com TIL.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *