guateque-Camilo_ Sexto-P60Postals amb un puntet de nostàlgia que surten d’allò viscut amb intensitat. Rafael Vallbona, recupera una memòria perduda postal a postal. Avui l’ha titulat “La vida és així”.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *