David ArnauAvui David Arnau ens planteja un enigmot dedicat a “es al·lots” i “ses al·lotes” de les Illes Balears.
És el següent: Va utilitzar la majoria absoluta per imposar un decret hosTIL.
La resposta conté DUES paraules, i té tantes lletres com cares té un dau.

Tagged with →  
Share →

One Response to Enigmot de David Arnau:Va utilitzar la majoria absoluta per imposar un decret hosTIL