señalarLa resposta a l’enigmot que aquesta setmana ens plantejava en David Arnau, i la resposta és ELECCIÓ, que és un sinònim d'”opció” i, a la vegada, és una “erecció” pronunciada a la manera dels xinesos.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *