carlos rexachPostals amb un puntet de nostàlgia que surten d’allò viscut amb intensitat. Rafael Vallbona, recupera una memòria perduda postal a postal. Avui ens parla de la imatge de l’heroi.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *