Immersos de ple en les vacances és moment de reflexionar sobre diferents aspectes relacionats amb l’educació. Volem nens emmagetzemadors de dades o nens capaços de pensar?
A Maneres de viimma monso i carme parrasure també creiem en una educació de qualitat i per això cada setmana posem damunt la taula alguns temes vinculats al món de les aules que creiem que cal millorar. Ho fem en conversa amb l’escriptora, articulista i mestra Imma Monsó.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *