Avui que tenim a l’estudi un intel.lectual com Juan Villoro, la pregunta desconcertant que se’ns ha acudit plantejar-vos ha estat precisament aquesta…què s’entén per persona intel.lectual? Què el carateritza? És algú que es dedica a la crítica pública? a analitzar el què passa fent ús de la raó?
En parlem amb Sergi Grau, doctor en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i qui ha traduït al català l’obra “Contra un ignorant que comprava molts llibres” de Llucià de Samòsata publicat per l’editorial Adésiara. D’aquest mateix escriptor, Sergi Grau també n’ha trduït, per a Adesiara “Converses de meuques” i és coautor amb Jaume Pòrtulas el volum “Saviesa grega arcaica”. També signa la “Antologia obituària dels filòsofs de la Grècia Antiga”.intelectual

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *