ParaguayParaguai és la resposta a l’enigma que plantejava aquesta setmana en John Leblog, que recordem, era: En quin país latinoamericà demanaría assil polític Urdangarín?

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *