camachoCompacta és la resposta a l’enigma que plantejava avui l’enginyer verbal John Leblog qui plantejava la següent qüestió:
Com era la càmera que va retratar els advocats de la Camacho de Método 3?

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *