El filòsof Josep Muñoz-Redón reflexiona i reivindica la fugida, que segons ell té mala premsa perquè s’identifica amb covardia. Diu que malgrat això, tots fugim i de fet, només podem sobreviure perquè fugim. Muñoz cita Henri Laborit, com en  l’àmbit de la ciència, la persona que reivindica l’allunyament per tal d’evitar un mal,com una de les pràctiques més sovintejades i més beneficioses de tota mena de conducta animal, també la humana.  En l’àmbit de la filosofia, un dels autors que ha reivindicat la fugida de manera més explícita ha estat Sloterdijk per qui els éssers humans són animals abocats al canvi de domicili.  fugida

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *