envejaEl filòsof Josep Muñoz-Redón reflexiona sobre com la filosofia ha analitzat l’enveja, començant per la definició que en dóna la Retòrica, que l’entén com a dolor causal per la bona sort d’algú semblant a nosaltres. També fa referència a la definició més moderna qu en dóna Bertrand Russell que la considera la causa principal de la dissort a la seva particular conquesta de la felicitat. Diu també que per Russell l’enveja és la més desafortunada de totes les peculiaritats de la naturalesa humana ja que la persona envejosa no salament vol fer mal i el fa sempre que pot amb impunitat sino que ella mateixa es fa desgraciada a causa de l’enveja. Afortunadament Russell diu que existeix en la naturalesa humana una passió compensadora: l’admiració, i que aquells que aconseguieixn trastocar una per l’altra seran benaurats.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *