El filòsof Josep Muñoz Redón fa una dissertació sobre el fet de pintar i de com la pintura ha interessat als filòsofs. Muñoz diu que han estat molts els pensadors que han glossat la vida d’un artista o han comentat quadres convertint-los en veritables metàfores del seu propi pensament. Cita com a exemple el cas de Walter Benjamin i el comentari que fa al quadre de Paul Klee Angelus Novus, així com també Michel Onfray, qui s’ha interessat per l’obra pictòrica de Monsu Désidério o Jaques Pasquier, la qual cosa l’ha portat a fer declaracions en què s’evidenciava com la pintura havia determinat materialment el seu pensament.
pintar

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *