jenny pm

Moltes vegades funcionem de manera automàtica. Els habits adquirits i aplicats un dia rera l’altre fan que la nostra vida es converteixi en una rutina. Sovint parlem de ruina amb connotacions negatives, però el cert és que hi ha moltes persones que necessiten la rutina per viure.

Tagged with →  
Share →

One Response to Flexiblement amb Jenny Moix: La rutina