Amb por no es va enlloc. Una bona manera de vencer-la, és amb la valentia. Però a què ens referim quan parlem de valentia? És una reacció, un valor, una característica, un tret innat….Avui al Manual de les preguntes desconcertants volem trobar resposta a aquesta pregunta i ho fem en conversa amb el catedràtic de psiquiatria de l’Universitat Autònoma de Barcelona i director acadèmic de l’institut de neuropsiquatria de l’Hospital del Mar , Antoni Bulbena.valentia

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *