IMMA MONSO 5Un dels trastorns per excel·lència de l’edat adolescent és l’anorèxia, tot i que cada vegada es diagnostica a nens i nenes més joves. Ara, en època de crisi es parla més d’excessos, d’obesitat que no pas d’anorèxia. Però aquesta és una greu malaltia, un desordre mental que contínua afectant a molts estudiants, nens i nenes. Una metàfora més del malestar col·lectiu de la nostra societat de la qual volem parlar amb l’articulista, escriptora i mestra, Imma Monsó.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *