cooperatives energètiques 1Cada vegada són més veus les que aposten per una economia solidària com a alternativa a l’actual crisi mundial. Aquesta via està explorant les múltiples possibilitats que permet el coopertivisme. Una de les menys conegudes, segurament, el cooperativisme energetic.
En aquest context, estan sorgint nous models de consum i de gestió energètica que busquen fer-se un lloc en un àmbit, el de l’emergia, que compta amb una complexa regulació. Models que aposten per una manera de consum més racional, basat en les energies renovables.
Mentre que a Alemanya o França ja existeixen projectes consolidats, a Espanya anem un pas enrera. Des de la liberalització del sector de l’energia l’any 2003, 5 grans empreses concentren el 98% del mercat. Només el 2%, pertany a cooperatives.
A casa nostra l’any 2012 naixia SOM ENERGIA. Un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona van voler reproduir experiències que ja funcionavesn a altres països amb èxit.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *