vocacionVOCACIÓ ve de la paraula llatina “vocare”, cridar, i és un verb que té diferents matisos segons ens referim a la vocació professional, o la religiosa. En ambdós significats es comparteix el fet de ser un desig. El desig d’emprendre una activitat quan encara no s’han adquirit els coneixements necessaris per iniciar-la.
Parlem de vocació amb Francesc Romeu, professor de Periodisme a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, dins del Departament de Periodisme, on imparteix l’assignatura de ‘Periodisme Religiós’ i també un dels Seminaris de primer curs. Col.labora a mitjans de comunicació com ara “Foc Nou”, “El Ciervo” i a la revista “Relats.“ És rector a les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó, de Barcelona.


Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *