alumno-profesor13El filòsof  Josep Muñoz-Redón reflexiona sobre el fet d’ensenyar, per començar perquè tots hem anat a escola tot i que n’hi ha que no se n’han mogut perquè després s’han dedicat a la docència, com ara ell. Muñoz-Redón contextualitza l’ensenyament actual des de quatre paradigmes: el clàssic, el progressista, el pragmàtic i el formal. Tot plegat per arribar a la conclusió de què els quatre valors que han de prevaldre en l’educació: els valors, els continguts, les eines o els procediments, tots importants i no enfrontats, de manera que sembla necessari convergir cap a un nou horitzó educatiu que ve a cridar: el paradigma integrador.

 

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *