familia_ulisesFamília és el conjunt de persones a qui els uneixen llaços de parentiu. Relacions de parella, la relació pares-fills i els germans. Els models de família han anat canviant amb el pas dels anys, la seva funció s’ha transformat; hem après a construir altres famílies més enllà de la que ens tenim de sèrie i amb la crisi s’ha demostrat que la família ha esdevingut la xarxa on caure sense fer-se mal en moments de dificultat.
Palem de la família amb Vinyet Mirabent, psicòloga clinica i psicoterapeuta i Directora del Centre Mèdic Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer.


Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *