El professor multitasca. Aquell a qui cada vegada se li exigeix menys quan a trnsmissió de continguts i més quan a tasques cada vegada més inquietants. reunións, formularis, vigilàmcia de passadissos, excursions, etc… I quan ensenyo es pregunten molts?
Com cada setmana busquem assignatures pendents amb l’escriptora Imma Monsó. Avui l’Imma Monsó amb el seu habitual i punyent sentit de l’humor ens retrata uns professors esgotats de tanta burocràcia.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *