El filòsof Josep Muñoz-Redón reflexiona sobre la velocitat, de la que des de l’ambit de l’estètica, ja en va parlar al seu Manifesto futurista al 1909 en Filippo Tommaso Marinetti que la considera com un dels elements més rellevants de la nostra època que trasbalsava la manera de ser de tothom. Tot el manifest no para de fer lloances d’aquesta i del canvi de ritme que va suposar en l’època. Muñoz també reflexiona sobre com científicament la velocitat ha servit de metàfora de la nostra època i de com en va parlar filosòficament en Paul Virilio que s’hi va referir com a tromomania, causant del síndrome de la pressa que estem vivint. També apunta com històricament s’hi va referir Giacomo Marramao que fa una relació entre pressa i velocitat.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *