Les TIC, és a dir, les noves tecnologies de la informació i la comunicació (internet, google, els mòbils, les xarxes socials…) estan cambiant la nostra manera d’informar-nos i de comunicar-nos i sense adonar-nos-en estan transformant el funcionament de la nostra ment. La psicòloga Jenny Moix reflexiona sobre com les TIC ens estan fent tornar més superficials i multitasca.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *