El dia a dia fa que els pares se sentin sovint desbordats, sobretot pel fet que el seu fill no acaba d’encaixar a l’escola. L’escriptora Imma Monsó reflexiona sobre aquest tema a la secció Assignatures pendents analitzant com solen alleujar la situació els pares.

Share →