La moral determina la bondat i la maldat dels actes i pensaments dels humans, el seguit de costums i accions que van conformant el viure de cada dia en les societats.
Marca, en certa mesures els límits, els marges, el terreny de joc de la condició humana… Només l’esser humà és l’ùnic animal moral. Al llarg de la història de la humanitat desitjat el progrés moral, la pau perpetua, però la deriva més contraria aquesta evolució ha acabat per concretar la típica imatge de l’home que va ensopegant sempre amb les mateixes pedres. El progrés moral és un enigma per desvetllar encara i els vents que bufen, no conviden a l’optimisme.
El nostre convidat d’avui considera que estem en una època de trànsit moral, d’un moment de transició potser cap a una nova ètica.
Aquest és el punt de partida d’un assaig que pretén fer una mena de diagnòstic de les incerteses que estem vivint o suportant. L’avenç de la moral ha estat significatiu i notori en alguns moments de la història humana, però aquesta evolució necessària viu alguns dels seus pitjors episodis en el passat però recent segle XX, contrarestats amb l’aparició de noves nocions morals com l’ecologia, el feminisme, els drets humans o el laïcisme….
Però el present… diu Salvador Giner, els temps que vivim no estant per utopies. Però potser són altament recomanables per, enmig del desconcert, alçar la vista i observar com ens van les coses i cap a on camina la moral, en positiu però també en forma d’amenaces i perill.
Tot això i algunes preguntes més són l’argument de reflexió i anàlisi que ens planteja el sociòleg Salvador Giner en el seu darrer llibre “El origen de la moral” (ètica y valores en la Sociedad actual).
Salvador Giner és catedràtic de sociologia de la Universitat de Barcelona. Ha dut a terme la seva activitat docent i intel·lectual en diferents universitats d’Europa i els Estats Units. Actualment és president de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha publicat nombrosos assajos, entre els que destacada “Sociologia”, un clàssic d’aquesta matèria, traduït en diferents idiomes o “El futuro del capitalismo”, el seu darrer llibre abans del que avui presentem al Maneres de viure, El origen de la moral.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *