Tots intentem no patir i, qui més qui menys intentem trobar la manera de gestionar aquest patiment per dur una vida millor. La psicòloga Jenny Moix ens explica com, prenent com a punt de partida que patir no és quelcom negatiu u, de quina manera podem gestionar aquest patiment.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *