El filòsof Josep Muñoz-Redón reflexiona sobre com es poden categoritzar les persones segons la seva manera de veure. Diu que n’hi ha tres: els dionisíacs, els apol.linis i els sintètics. Diu que es pot atribuir inicialment l’origen de la classificació a la primera obra publicada per Nietzsche. El llibre porta per títol el naixement de la tragèdia.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *