Un 28% de la població no entrevistaria per una feina a una persona amb un trastorn mental.
El 18% de la població considera que les persones amb malaltia mental són perilloses.
El 51% de les notícies sobre la malaltia mental estan relacionades amb assassinats.
Són dades extretes d’un estudi de la Universitat Complutense de Madrid que, a partir de dades com aquestes conclou dient que les persones amb problemàtiques de salut mental pateixen exclusió social pel què fa a oportunitats, al treball, a l’habitatge, i en definitiva, a participar en la societat com a ciutadans de ple dret.
Per lluitar contra la discriminació en salut mental a Catalunya s’ha endagat el projecte anomenat Obertament. El seu objectiu és modificar les creences, les reaccions emocionals i les conductes discriminatories cap a les persones que vieuen algun trastorn mental. Aquest és el primer projecte que s’endaga amb aquesta finalitat. Està constituït pels principals agents socials del sector de la salut mental que han unificat esforços per aquesta causa. Un d’ells és la FECAFAMM (Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental), de la que ens acompanya el coordinador tècnic del projecte, en Jaume Oller i un dels seus voluntaris, en Carles Penyarroya.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *