Aquesta és la pregunta que ens plantegem avui, del llatí “tradere”, entregar, entès com el conjunt de coneixements que es transmeten de generació en generació per considerar-se d’alt valor per la pròpia cultura.
Per trobar resposta a la pregunta desconcertant d’avui contactem amb Jan Grau, tècnic del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *