El filòsof Josep Muñoz-Redón reflexiona avui sobre el riure, que comença per situar-nos el riure segons la ciència, és a dir, localitzant-lo a la zona prefrontal de l’escorça teatral. Tot seguit comenta què n’ha dit la psicologia del riure, començant per la reflexió que en va fer Sigmund Freud, qui va atribuir a les rialles el poder alliberador d’impureses. Encara va més enllà quan aprofundeix sobre el paper del riure en la filosofia i acaba plantejant la conseqüència del riure segons Bergson.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *