La crisi econòmica i els seus efectes, la severitat i la contundència que expressa en la vida quotidiana de milions de persones, minimitzen el impacte d’algunes notícies de notable transcendència.
A mitjans del passat mes de juliol 22 membres destacats de la comunitat científica advertien que la terra s’acosta a un col·lapse imminent i irreversible. La prestigiosa revista “Nature” advertia manca d’aliments i d’aigua potable, grans sequeres, extinció d’espècies i migracions massives, si no s’actua amb celeritat per assumir les necessitats d’un nou règim. Més encara, la humanitat esgotava a finals d’agost el seu pressupost ecològic per aquest any. Dit d’un altre manera, en menys de vuit mesos hem esgotat tots els recursos que el planeta pot proveir en un any. El que vol dir que estem vivint a crèdit del planeta… i ja sabem quines són les conseqüències finals de viure a consumir a crèdit. L’estat espanyol va esgotar el seu pressupost ecològic el passat 22 d’abril. La crisi econòmica no ha frenat la demanda de recursos naturals, que continua creixent, tot i que de manera més lenta en durant la primera dècada del segle XXI. La crisi frena però les inversions necessàries per revertir el camí cap el col·lapse ecològic del planeta.De tot plegat en parlem amb el professor JAUME TERRADES, catedràtic emèrit d’ecologia de la Universitat autònoma de Barcelona.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *