Els efectes devastadors de l’actual crisi, més enllà de l’economia, tenen com a resultat una profunda ferida social de conseqüències imprevisibles hores d’ara. Espanya i Catalunya han passat en tant sols 4 anys de ser uns territoris propers i amb un bon nivell de vida, a patir un creixent empobriment de la població, l’aprimament de les classes mitjanes, un insostenible nivell d’atur i la fallida de les administracions públiques.
Com és possible ? Què ha passat per que la fallida hagi estat tant important ? Aquestes i d’altres preguntes han estat respostes amb amplitud de valoracions i tota mena d’opinions.
Andrés Ortega va ser director del departament d’estudis i d’anàlisis i estudis del Gabinent de Presidència durant el darrer mandat de José Luís Rodríguez Zapatero al capdavant de l’executiu espanyol. Una talaia privilegiada per observar la realitat i per generar un espai d’autocrítica i reflexió formulant-se aquesta pregunta en forma de llibre:
¿Qué nos ha pasado? El fallo de un país.
Afegim la veu de Andrés Ortega, autor conjuntament amb Ángel Pascual Ramsay d’aquest llibre crític i a l’hora reflexiu i que avui comentem a l’espai Visions de Catalunya des d’Espanya.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *