El filòsof Josep Muñoz-Redón reflexliona sobre els període de vacances a partir d’una reflexió del llibre de Roland Barthez titulat Les mitologies en el què diu que els escriptors no tenen vacances. Josep Muñoz utilitza aquesta reflexió com a analogia per aplicar-la als filòsofs que, fins i tot per vacances treballen ja que conservensempre la seva naturalesa de filòsofs. Posa com a exemple les vacances dels filòsofs Jean Paul Sartre i les de Ludwig Wittgenstein.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *