El professor Juan Sánchez Enciso ens acosta a Van Manem, un pedagog que planteja la globalitat de l’ésser humà, la necessitat pedagògica d’establir un contacte global amb la persona, més que amb l’epidermis, que seria el seu rol d’alumne. Intentava aplicar aquesta metodologia en el seu dia a dia. Ell li va demanar a Juan Sánchez un relat sobre una experiència real que tingués a veure amb aquesta relació humana personalitzada entre professor i alumne. Juan Sánchez el va escriure i ens el llegeix.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *